manipulation of core body and skin temperature improves vigilance and maintenance of wakefulness in narcolepsy.

R. Fronczek, R.J. Raymann, N. Romeijn, S. Overeem, M. Fischer, J.G. Van Dijk, G.J. Lammers, E.J.W. van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-240
TijdschriftSleep
Volume31
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit