Manipulation of gene expression in the mammalian nervous system: application in the study of neurite outgrowth and neuroregeneration-related proteins

Anthony J D G Holtmaat, A B Oestreicher, Willem Hendrik Gispen, J Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Manipulation of gene expression in the mammalian nervous system: application in the study of neurite outgrowth and neuroregeneration-related proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences