Manipulation of life-history decisions using leptin in a wild passerine

L. te Marvelde, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

285 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Manipulation of life-history decisions using leptin in a wild passerine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology