Manipulation of photoperiod perception advances gonadal growth but not laying date in the great tit

Lucia Salis (Co-auteur), Samuel P. Caro, Roelof A. Hut, Louis Vernooij, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)

Zoekresultaten