Manipulation of photoperiod perception advances gonadal growth but not laying date in the great tit

Lucia Salis (Co-auteur), Samuel P. Caro, Roelof A. Hut, Louis Vernooij, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)

Datasets

Manipulation of photoperiod perception advances gonadal growth but not laying date in the great tit

Salis, L. (Maker), Caro, S. P. (Maker), Hut, R. A. (Maker), Vernooij, L. (Maker) & Visser, M. E. (Maker), Dryad, 30 sep 2019

Dataset