Manipulation of skin temperature improves nocturnal sleep in narcolepsy.

R. Fronczek, R.J. Raymann, S. Overeem, N. Romeijn, J.G. Dijk, G.J. Lammers, E.J.W. van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1354-1357
TijdschriftJournal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry
Volume79
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit