Manliness in Sino-Malay publications in the Netherlands Indies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)283-307
TijdschriftSouth East Asia Research
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit