Manure-associated stimulation of soil-borne methanogenic activity in agricultural soils

Adrian Ho, Alaa H.M. El-Hawwary, Sang Yun Kim, M. Meima-Franke, Paul Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Manure-associated stimulation of soil-borne methanogenic activity in agricultural soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences