Mapping critical habitat of waterbirds in the Arctic for risk management in respect of IFC PS6

Lammert Hilarides, Tom Langendoen, Stephan Flink, Merijn van Leeuwen, Bart Steen (Co-auteur), Alexander Kondratyev, Andrea Kölzsch, Tomas Aarvak, Helmut Kruckenberg, Didier Vangeluwe, Emil Todorov, Anne L. Harrison, Eileen Rees, Adriaan Dokter, Bart Nolet, Taej Mundkur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mapping critical habitat of waterbirds in the Arctic for risk management in respect of IFC PS6'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology