Mapping human adult hippocampal neurogenesis with single-cell transcriptomics: Reconciling controversy or fueling the debate?

Giorgia Tosoni, Dilara Ayyildiz, Julien Bryois, Will Macnair, Carlos P Fitzsimons, Paul J Lucassen, Evgenia Salta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Zoekresultaten