Mapping insomnia: brain structure, function and sleep intervention.

E. Altena

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Werf, Y.D., Promotor
  • Scheltens, P., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning17 mrt. 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit