Mapping Notes and Nodes in Networks: Exploring potential relationships in biographical data and cultural networks in the creative industry in Amsterdam and Rome in the Early Modern Period

C.M.J.M. van den Heuvel, Leonor Alvarez Frances

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

178 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mapping Notes and Nodes in Networks: Exploring potential relationships in biographical data and cultural networks in the creative industry in Amsterdam and Rome in the Early Modern Period'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities