Mapping of microglial brain region, sex and age heterogeneity in obesity

Irina V. Milanova, Felipe Correa-Da-silva, Andries Kalsbeek, Chun Xia Yi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mapping of microglial brain region, sex and age heterogeneity in obesity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science