Mapping of octopamine-immunoreactive neurons in the central nervous system of an insect, Gryllus bimaculatus de Geer

U. Spörhase-Eichmann, H.G.B. Vullings, R.M. Buijs, F.W. Schürmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)287-304
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume268
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit