Mapping the consequence of Notch1 proteolysis in vivo with NIP-CRE.

M. Vooijs, C.T. Ong, B. Hadland, S. Huppert, Z. Liu, J. Korving, M. van den Born, T. Stappenbeck, Y. Wu, J.C. Clevers, R. Kopan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mapping the consequence of Notch1 proteolysis in vivo with NIP-CRE.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences