Mapping the flow of information within the putative mirror neuron system during gesture observation.

M.B. Schippers, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-44
TijdschriftNeuroImage
Volume57
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit