Mapping the information flow from one brain to another during gestural communication.

M.B. Schippers, A. Roebroeck, R. Renken, L. Nanettia, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9388-9393
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume107
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit