Mapping the minds of retirement planners: a cross-cultural perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mapping the minds of retirement planners: a cross-cultural perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Medicine & Life Sciences