Maps of the academic web in the European Higher Education Area - an exploration of visual web indicators

J.L. Ortega, I. Aguillo, V. Cothey, A. Scharnhorst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-308
  TijdschriftScientometrics
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit