MarBEF, databases, and the legacy of John Gray

P.J. Somerfield, C. Arvanitidis, E. Vanden Berghe, P.H. Avesaath, H. Hummel, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  749 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'MarBEF, databases, and the legacy of John Gray'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology