Marc Buggeln: Slave Labor in Nazi Concentration Camps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2017

Citeer dit