Marcus Bakker. Een gelovig communist. [Review of Leo Molenaar, Nooit op de knieën. Marcus Bakker (1923-2009) communist en parlementariër.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageMarcus Bakker. A religious communist.: Book review of Leo Molenaar. Nooit op de knieën. Marcus Bakker (1923-2009) communist en parlementariër.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)163-165
Aantal pagina's3
TijdschriftJaarboek Parlementaire Geschiedenis
Volume2015
StatusGepubliceerd - nov. 2015

Citeer dit