Maria Platt - Marriage, gender and Islam in Indonesia; Women negotiating informal marriage, divorce, and desire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-347
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume174
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit