Marian Interventions in the Wars of Ideology. The Elastic Politics of the Roman Catholic Church on

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-265
TijdschriftHistory and Anthropology
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit