Maritiem Portal: Online maritiem-historisch kenniscentrum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-39
Aantal pagina's2
TijdschriftScheepshistorie
Volume25
StatusGepubliceerd - 01 mrt 2019

Citeer dit