Maritime India in Dutch sources: The Dutch East India Company port records of Cochin and Bimilipatnam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Dutch port records are a valuable source to study the development of shipping in the Indian Ocean in the eighteenth century, especially the important but elusive local short-sea trades. This article presents data from the Dutch port records of Cochin (Kochi) and Bimilipatnam (Bheemunipatnam).
Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational journal of maritime history
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maritime India in Dutch sources: The Dutch East India Company port records of Cochin and Bimilipatnam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit