Markets in pre-industrial societies: storage in Hellenistic Babylonia in the medieval English mirror

B. Van Leeuwen, P. Foldvari, R. Pirngruber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-193
Aantal pagina's25
TijdschriftJournal of Global History
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit