Marking up microrevisions with major implications: Non-linear text in TAG

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftProceedings of Balisage: The Markup Conference 2020
Volume25
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit