Marking up microrevisions with major implications: Non-linear text in TAG

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Filter
Paper

Zoekresultaten