Marktwerking of discriminatie? Spinlonen van mannen en vrouwen in de zeventiende-eeuwse Nederlandse textielnijverheid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)53-79
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit