Marokkaanse en Turkse migrantenouderen zijn eenzaam ondanks sociale contacten

T. Fokkema, M. Das

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 02 jul. 2021

Citeer dit