Marriage patterns and residential behaviour among Norwegian women in Amsterdam, 1621–1720

H.L. Sommerseth, P. Ekamper, S. Sogner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

520 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Marriage patterns and residential behaviour among Norwegian women in Amsterdam, 1621–1720'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities