Marronage, manumission, and maritime trade in the early modern Caribbean,

L.M. Rupert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSlavery & Abolition
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit