Martelaars van staat: Bataafs stoïcisme en de politieke gevangenschap op Huis ten Bosch in 1798

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)294-314
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit