Martianus Capella’s De nuptiis: A Pagan ‘Storehouse’ First Discovered by the Irish?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)51-62
TijdschriftMediaevalia Groningana New Series
Volume9
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit