Marx’ Kapitaal in Nederland: Een vertaal- en receptiegeschiedenis naar aanleiding van twee verjaardagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftTPE Digitaal
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - nov 2018

Citeer dit