Marx’ Kapitaal in Nederland: Een vertaal- en receptiegeschiedenis naar aanleiding van twee verjaardagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageMarx' Capital in the Netherlands: A translation- and reception history at the occasion of two anniversaries
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftTPE Digitaal
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit