Marxism and the Dutch Miracle: The Dutch Republic and the transition debate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Marxism and the Dutch Miracle: The Dutch Republic and the transition debate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics

Social Sciences