Marxism or Marx's Method? A Brief Response to Tom Brass

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-128
Aantal pagina's8
TijdschriftScience and Society
Volume82
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit