Mass culture and modernity; The emergence of new urban middle classes in colonial Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit