Mass Violence in Syria: A Preliminary Analysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Middle Eastern Studies
Volume3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit