Massale ontwikkeling van ciliaten met symbiontische algen in het Veerse Meer. (Mass development of Protozoa with Zooxanthellae in Lake Veere)

C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)166-173
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume70
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit