Massetolide A biosynthesis in Pseudomonas fluorescens

I. De Bruijn, M.J.D. De Kock, P. De Waard, T.A. Van Beek, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2777-2789
Aantal pagina's13
TijdschriftJournal of Bacteriology
Volume190
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit