Matching of visual input to only one item at any one time.

R. Houtkamp, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-326
TijdschriftPsychological Research
Volume73
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit