Mate pair sequencing for the detection of chromosomal aberrations in patients with intellectual disability and congenital malformations

Sarah Vergult, Ellen Van Binsbergen, Tom Sante, Silke Nowak, Olivier Vanakker, Kathleen Claes, Bruce Poppe, Nathalie Van der Aa, Markus J van Roosmalen, Karen Duran, Masoumeh Tavakoli-Yaraki, Marielle Swinkels, Marie-José van den Boogaard, Mieke van Haelst, Filip Roelens, Frank Speleman, Edwin Cuppen, Geert Mortier, Wigard P Kloosterman, Björn Menten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mate pair sequencing for the detection of chromosomal aberrations in patients with intellectual disability and congenital malformations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences