Materiality of belonging: The domestic interiors of Turkish migrants and their descendants in The Netherlands

H.M. van der Horst

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Rooijakkers, G.W.J., Promotor
  • Dibbits, H.C., Promotor
  • Sunier, T., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 okt. 2008
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit