maternal care and hippocampal plasticity: Evidence for experience-dependent structural plasticity, altered synaptic functioning, and differential responsiveness to glucocorticoids and stress.

D.L. Champagne, R.C. Bagot, F. van Hasselt, G.M.J. Ramakers, M.J. Meaney, E.R. De Kloet, M. Joels, H. Krugers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6037-6045
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit