Maternal effects in an insect herbivore as a mechanism to adapt to host plant phenology

M. Van Asch, R. Julkunen-Tiito, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maternal effects in an insect herbivore as a mechanism to adapt to host plant phenology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology