Maternal effects in zooplankton consumers are not only mediated by direct but also by indirect effects of phosphorus limitation

L. Zhou (Co-auteur), S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftOikos
VolumeOnline
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit