Maternal effects in zooplankton consumers are not only mediated by direct but also by indirect effects of phosphorus limitation

L. Zhou (Co-auteur), S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)

Zoekresultaten